Powszechny
Samorząd
Gospodarczy

Ruch Społeczny PSG

manifest_ruch_spol_gosp.png

PRZEDSIĘBIORCO

Oto dlaczego powszechny samorząd gospodarczy jest Tobie potrzebny

„You will never walk alone…” – to pierwsze słowa refrenu hymnu klubu piłkarskiego Liverpool. W tłumaczeniu na polski – „Nigdy nie pójdziesz (będziesz) sam”.

Polski Przedsiębiorco! Z Powszechnym Samorządem Gospodarczym nie będziesz sam wobec urzędów, kontroli, tych którzy chcą cię skrzywdzić.

Będziesz mógł – Ty bądź ktoś kogo znasz i szanujesz być we władzach PSG, myśleć i tworzyć przepisy, ustawy, strategie rozwoju polskiej przedsiębiorczości

Dlaczego?

PSG to ruch powszechny – wszyscy polscy przedsiębiorcy będą do niego należeć. Nie będziesz musiał płacić składek. Podobnie jak w przypadku samorządu terytorialnego, gdzie adres zamieszkania wystarczy, byś stał się członkiem danej wspólnoty lokalnej, o Twojej przynależności do PSG decyduje fakt, że prowadzisz firmę w swoim mieście czy gminie.

Będziesz miał głos i współdecydował o podatkach, opłatach, jawności przetargów, lokalnych inwestycjach, cenach urzędowych, w tym energii elektrycznej i opłat komunalnych, lokalizacji marketów i wielu sprawach tak ważnych dla Ciebie i wszystkich polskich przedsiębiorców.

PSG powoła do życia sądownictwo gospodarcze i arbitrażowe, w którym szybko i fachowo, a przede wszystkim uczciwie i jawnie z udziałem przedsiębiorców i przez nich wybranych ekspertów i sędziów będą zapadały wyroki.

PSG przejmie patronat i kontrolę nad szkolnictwem zawodowym i systemem kursów przygotowujących do zawodu tak, by przedsiębiorcy nie mieli problemów z zatrudnieniem, a pracobiorcy ze znalezieniem pracy.

PSG wprowadzi przepisy chroniące polskich przedsiębiorców przed nieuczciwą konkurencją, powoła instytucje do kontroli jakości towarów i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

PSG utworzy sieć instytucji finansowych i kredytowych dla polskich przedsiębiorców tak, by przestali czuć się bezsilnymi i bezradnymi wobec wielkich banków, zagranicznych sieci handlowych, lokalnych układów.