teacher

Katarzyna Kownacka

Absolwentka PWSF,Tv iT w Łodzi. mgr.sztuki na roku prof. Jana Machulskiego. Podyplomowe Wykształcenie wyższe pedagogiczne. Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, oraz profilaktyka uzależnień na Uniwersytecie St.Wyszyńskiego w Warszawie.